O nama

Istraživačko-proizvodni i trgovinski centar hortikulture
Kneza Vase Popovića 4/8, 32000 Čačak, Srbija
Tel/fax: 032/221-488, 031/818-589
Mob: 063/621-352, 063/196-7110
Email: iptch-vilamet@hotmail.com

IPTCH "Vilamet" je osnovan 2001. godine sa ciljem da se objedini višegodišnje iskustvo Dr Miloljuba Stanisavljevića u naučno-istraživačkom radu u stvaranju i ispitivanju sorti voćaka i u rasadničkoj proizvodnji sa ciljem da se znanje i stečena iskustva u radu direktno prenesu na proizvodnju.

Sedište preduzeća se nalazi u Čačku, a sedište proizvodnje i prodaje u Srednjoj Dobrinji kod Požege. Stručni tim IPTCH "Vilamet" sačinjavaju Dr Miloljub Stanisavljević, naučni savetnik, Dipl. Ing. Aleksandar Stanisavljević i direktor Mirjana Stanisavljević.

Proizvodnja sadnog materijala umereno-kontinentalnih vrsta voćaka. Primana najsavremenijih metoda u proizvodnji sadnog materijala. Proizvodnja sadnog materijala namenjenog za proizvodnju plodova po organskom postupku.

Proizvodnja plodova gajene i šumske jagode Fragaria vesca var. vesca ssp. Semperflorens u uslovima zatvorenog prostora, kao i sakupljanje plodova divlje jagode iz prirodne populacije.

Istraživački rad je zasnovan na stvaranju i uvođenju u proizvodnju novih sorti voćaka kao i ispitivanje i registracija stranih sorti za proizvodnju u Srbiji. Istraživanja u oblasti voćarstva.

Saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama i rasadnicima u svetu iz oblasti jagodastog kao i drugog voća i kontakti sa većim brojem istraživača i proizvođača sadnog materijala.